Cetak

Program Asasi Sastera

Program Asasi Sastera

  1. Pengajian Islam
  2. Pengurusan
  3. Teknologi Maklumat
 

 

 

PM Sila Muat turun mengikut pilihan bahasa.

 
Syarat Kelayakan Masuk Program Asasi Sastera :
  • Lluus Sijil Persekolahan Malaysia (SPM) / Sijil pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 5 mata pelajaran ATAU
  • Lulus Unified Examination Certificate (UEC) dengan mendapat sekurang-kurangnya gred B dalam 3 mata pelajaran; ATAU 
  • Lulus O-Level dengan mendapat sekurang-kurangnya gred C dalam 5 mata pelajaran; ATAU
  • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia DAN
  • Lulus ujian hafazan Al-Quran yang dijalankan semasa sesi temuduga untuk kemasukan.