Cetak

ljazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Keusahawanan

Nama Program : Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Keusahawanan
Kod Kursus : (MQA/PA 4113)(N/345/6/0556)
Tahap : Ijazah
Jenis Kursus / Program : Dalaman 
Tarikh Kelulusan : 14 April 2014
Tempoh : 4 Tahun
Kaedah Pengendalian : Kuliah dan Tutorial
Syarat Kemasukan :

 i. Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam satu mata pelajaran yang bersesuaian; atau

ii. Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat Maqbul; atau

iii. Calon yang memohon menggunakan STPM/ STAM dan mendapat kredit dalam Matematik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) akan diberi keutamaan; atau

iv. Lulus Diploma (Tahap 4 KKM) dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

v. Lulus Program Matrikulasi/ Program Asasi dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

vi. Kelayakan Luar Negara yang setara dengan STPM, STAM, Diploma atau Matrikulasi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia; atau

vii. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Badan yang menganugerahkan : Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah (KUISAS) 
     

Struktur Program

Sem 1

 Bil

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TARAF

JAM KREDIT

ECO 6023

Microeconomics

Major

3

 2

KOM 6013

Introduction To Computer System

Major

3

 3

MGT 6013

Principles Of Management

Major

3

 4

MPU 3113/

MPU 3143

Hubungan Etnik (Tempatan) /

Bahasa Melayu Komunikasi 2 (Antarabangsa)

MPU

3

 5

MPU 3401/

MPU 3411

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia /

Kembara Rekreasi (Kayak)

Wajib KUISAS

(Pilih Salah Satu)

1

 6

WKU 6023

Pemikiran Kritis Dan Kreatif

Wajib KUISAS

3

Jumlah

16

Sem 2

 

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TARAF

JAM KREDIT

 

ACC 6013

Principles Of Accounting

Major

3

 

ECO 6033

Macroeconomics

Major

3

 

LAW 6013

Business Law

Major

3

 

MKT 6013

Principles Of Marketing

Major

3

 

MPU 3123/

MPU 3173

Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Tempatan) /

Pengajian Malaysia 3 (Antarabangsa)

MPU

3

 

MPU 3401/

MPU 3411

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia /

Kembara Rekreasi (Kayak)

Wajib KUISAS

(Pilih Salah Satu)

1

 

WKU 6011

Tilawah Dan Hafazan Al-Quran

Wajib KUISAS

1

Jumlah

17

Sem 3

 

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TARAF

JAM KREDIT

 

ENT 6013

Entrepreneurship

Major

3

 

MGT 6033

Research Methodology

Major

3

 

MKT 6133

Marketing Management

Major

3

 

MTK 6013

Quantitative For Business Analysis

Major

3

 

MPU 3313

Tasawwur Islam (Tempatan Dan Antarabangsa)

MPU

3

 

WKU 6033

Kelakuan Organisasi

Wajib KUISAS

3

Jumlah

18

Sem 4

 Bil

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TARAF

JAM KREDIT

FIN 6013

Principles Of Finance

Major

3

IST 6043

E-Commerce

Major

3

KSL 6053

Perkembangan Personaliti

Major

3

MGT 6043

International Business

Major

3

PBI 6023

Business Communication

Wajib Fakulti

3

WKU 6022

Penulisan Akademik

Wajib KUISAS

2

Jumlah

17

Sem 5

 Bil

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TARAF

JAM KREDIT

KOM 6033

Management Information System

Major

3

MGT 6023

Business Ethics

Major

3

MKT 6023

Understanding Consumer

Pengkhususan

3

MKT 6033

New Product Development

Pengkhususan

3

MKT 6043

Marketing Channels

Pengkhususan

3

Jumlah

15

Sem 6

 Bil

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TARAF

JAM KREDIT

MKT 6053

Marketing Research

Pengkhususan

3

MKT 6073

Global Marketing

Pengkhususan

3

MKT 6093

Relationship Marketing

Pengkhususan

3

MKT 6103

Retailing Management

Pengkhususan

3

MKT 6113

Service Marketing

Pengkhususan

3

Jumlah

15

Sem 7

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

JAM KREADIT

TARAF

ENT 6083

INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP

3

PENGKHUSUSAN

ENT 6103

TECHNOPRENEURSHIP

3

PENGKHUSUSAN

ENT 6113

SERVICES MANAGEMENT

3

PENGKHUSUSAN

MGT 6053

STRATEGIC MANAGEMENT

3

MAJOR

MGT 6073

OPERATION MANAGEMENT

3

MAJOR

JUMLAH

15

Sem 8

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

JAM KREADIT

TARAF

MGT 6998

INDUSTRIAL TRAINING

8

MAJOR

JUMLAH

8

{tab/}