Cetak

ljazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran

Nama Program : Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran (N/342/6/0103)
Kod Kursus : (MQA/PA 4114)(N/342/6/0103)
Tahap : Ijazah
Jenis Kursus / Program : Dalaman 
Tarikh Kelulusan : 14 April 2014
Tempoh : 4 Tahun
Kaedah Pengendalian : Kuliah dan Tutorial
Syarat Kemasukan :

 i. Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam satu mata pelajaran yang bersesuaian; atau

ii. Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat Maqbul; atau

iii. Calon yang memohon menggunakan STPM/ STAM dan mendapat kredit dalam Matematik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) akan diberi keutamaan; atau

iv. Lulus Diploma (Tahap 4 KKM) dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

v. Lulus Program Matrikulasi/ Program Asasi dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

vi. Kelayakan Luar Negara yang setara dengan STPM, STAM, Diploma atau Matrikulasi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia; atau

vii. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Badan yang menganugerahkan : Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah (KUISAS) 
     

Struktur Program

Sem 1

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

JAM KREADIT

TARAF

ECO 6023

MICROECONOMICS

3

MAJOR

KOM 6013

INTRODUCTION TO COMPUTER SYSTEM

3

MAJOR

MGT 6013

PRINCIPLES OF MANAGEMENT

3

MAJOR

MPU 3113/

MPU 3143

HUBUNGAN ETNIK (TEMPATAN)/

BAHASA MELAYU KOMUNIKASI 2 (ANTARABANGSA)

3

MPU

MPU 3401/

MPU 3411

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA/

KEMBARA REKREASI (KAYAK)

1

WAJIB KUISAS

[PILIH SALAH SATU]

WKU 6023

PEMIKIRAN KRITIS DAN KREATIF

3

WAJIB KUISAS

JUMLAH

16

Sem 2

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

JAM KREADIT

TARAF

ACC 6013

PRINCIPLES OF ACCOUNTING

3

MAJOR

ECO 6033

MACROECONOMICS

3

MAJOR

LAW 6013

BUSINESS LAW

3

MAJOR

MKT 6013

PRINCIPLES OF MARKETING

3

MAJOR

MPU 3123/

MPU 3173

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TEMPATAN)/

PENGAJIAN MALAYSIA 3 (ANTARABANGSA)

3

MPU

MPU 3401/

MPU 3411

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA/

KEMBARA REKREASI (KAYAK)

1

WAJIB KUISAS

[PILIH SALAH SATU]

WKU 6011

TILAWAH DAN HAFAZAN AL-QURAN

1

WAJIB KUISAS

JUMLAH

17

Sem 3

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

JAM KREADIT

TARAF

ENT 6013

ENTREPRENEURSHIP

3

MAJOR

MGT 6033

RESEARCH METHODOLOGY

3

MAJOR

MKT 6133

MERKETING MANAGEMENT

3

MAJOR

MTK 6013

QUANTITATIVE FOR BUSINESS ANALYSIS

3

MAJOR

MPU 3313

TASAWWUR ISLAM(TEMPATAN DAN ANTARABANGSA)

3

MPU

WKU 6033

KELAKUAN ORGANISASI

3

WAJIB KUISAS

JUMLAH

18

Sem 4

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

JAM KREADIT

TARAF

FIN 6013

PRINCILPES OF FINANCE

3

MAJOR

IST 6043

E-COMMERCE

3

MAJOR

KSL 6053

PERKEMBANGAN PERSONALITI

3

MAJOR

MGT 6043

INTERNATIONAL BUSINESS

3

MAJOR

PBI 6023

BUSINESS COMMUNICATION

3

WAJIB FAKULTI

WKU 6022

PENULISAN AKADEMIK

2

WAJIB KUISAS

JUMLAH

17

Sem 5

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

JAM KREADIT

TARAF

KOM 6033

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

3

MAJOR

MGT 6023

BUSINESS ETHICS

3

MAJOR

MKT 6023

UNDERSTANDING CONSUMER

3

PENGKHUSUSAN

MKT 6033

NEW PRODUCT DEVELOPMENT

3

PENGKHUSUSAN

MKT 6043

MARKETING CHANNELS

3

PENGKHUSUSAN

JUMLAH

15

Sem 6

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

JAM KREADIT

TARAF

MKT 6053

MARKETING RESEARCH

3

PENGKHUSUSAN

MKT 6073

GLOBAL MARKETING

3

PENGKHUSUSAN

MKT 6093

RELATIONSHIP MARKETING

3

PENGKHUSUSAN

MKT 6103

RETAILING MANAGEMENT

3

PENGKHUSUSAN

MKT 6113

SERVICE MARKETING

3

PENGKHUSUSAN

JUMLAH

15

Sem 7

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

JAM KREADIT

TARAF

MGT 6053

STRATEGIC MANAGEMENT

3

MAJOR

MGT 6073

OPERATION MANAGEMENT

3

MAJOR

MKT 6063

STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT

3

PENGKHUSUSAN

MKT 6083

INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION

3

PENGKHUSUSAN

MKT 6123

SALES MANAGEMENT

3

PENGKHUSUSAN

JUMLAH

15

Sem 8

BIL

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

JAM KREDIT

TARAF

1

MGT 6998

INDUSTRIAL TRAINING

8

MAJOR

JUMLAH

8

{tab/}