Cetak

Ijazah Sarjana Muda Usuluddin (Hadis)

Nama Program : Ijazah Sarjana Muda Usuluddin (Hadis)
Kod Kursus : (MQA/PA 3739)(N/221/6/0105)
Tahap : Ijazah
Jenis Kursus / Program : Dalaman 
Tarikh Kelulusan : 14 April 2014
Tempoh : 3 1/2 Tahun 
Kaedah Pengendalian : Kuliah, Tutorial dan Amali
Syarat Kemasukan :

i. Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) (pangkat Maqbul); atau

ii. Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam salah satu mata pelajaran Pengajian Islam atau Bahasa Arab dan salah satu mata pelajaran lain; atau

iii. Diploma Pengajian Islam atau bidang berkaitan (Tahap 4 KKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

iv. Lulus Matrikulasi/ Foundation/ Asasi dari mana-mana IPTA/ IPTS/ Institusi yang dibenarkan menawarkan program foundation dalam bidang berkaitan dengan mendapat PNGK 2.00; atau

v. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

 

Badan yang menganugerahkan : Universiti Sultan Azlan Shah
     

Struktur Program

Sem 1

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

JAM KREADIT

TARAF

MPU 3123/

MPU 3143

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA(TEMPATAN)/

BAHASA MELAYU KOMUNIKASI 2 (ANTARABANGSA)

3

MPU

WKU 6022

PENULISAN AKADEMIK

2

WAJIB KUISAS

WKU 6011

TILAWAH DAN HAFAZAN AL-QURAN

1

WAJIB KUISAS

USL 6013

AL-TAWHID I

3

MAJOR

USL 6033

AL-HADITH AL-TAHLILI

3

MAJOR

BAK 6163

AL-LUGHAH AL-ARABIYAH I(NAHW)

3

MAJOR

MPU 3401/

MPU 3411

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA/

KEMBARA REKREASI (KAYAK)

1

WAJIB KUISAS

[PILIH SALAH SATU]

JUMLAH

16

Sem 2

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

JAM KREADIT

TARAF

MPU 3113/

MPU 3173

HUBUNGAN ETNIK(TEMPATAN)/

PENGAJIAN MALAYSIA 3 (ANTARABANGSA)

3

MPU

USL 6023

AL=TAWHID II

3

MAJOR

USL 6053

AHADITH AL-AHKAM 1

3

MAJOR

USL 6073

‘ULUM AL-HADITH 1

3

MAJOR

USL 6153

‘ULUM AL-QURAN

3

MAJOR

BAK 6173

AL-LUGHAH AL-ARABIYAH II (SARF)

3

MAJOR

MPU 3401/

MPU 3411

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA/

KEMBARA REKREASI (KAYAK)

1

WAJIB KUISAS

(PILIH SLAAH SATU)

JUMLAH

19

Sem 3

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

JAM KREADIT

TARAF

WKU 6023

PEMIKIRAN KRITIS DAN KREATIF

3

WAJIB KUISAS

USL 6043

AL-HADITH AL-MAUDU’IE

3

MAJOR

USL 6083

‘ULUM AL-HADITH II

3

MAJOR

USL 6163

AL-TAFSIR AL-TAHLILI

3

MAJOR

USL 6183

MANAHIJ AL-MUFASSIRIN

3

MAJOR

USL 6213

AL-MANTIQ AL-QADIM

3

MAJOR

QUR 6021

HIFZ AL-QURAN I

1

MAJOR

JUMLAH

19

Sem 4

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

JAM KREADIT

TARAF

USL 6063

AHADITH AL-AHKAM II

3

MAJOR

USL 6093

‘ULUM AL-HADITH III

3

MAJOR

USL6173

AL-TAFSIR AL-MAUDU’IE

3

MAJOR

USL 6223

MUQARANAH AL-ADYAN

3

MAJOR

SYI 6023

HUKUM-HUKUM SYARAK DAN SUMBER-SUMBERNYA

3

MAJOR

BBA 6622

ENGLISH FOR DAKWAH PURPOSE

2

MINOR

       

JUMLAH

17

Sem 5

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

JAM KREADIT

TARAF

USL 6103

‘ILM AL-JARHWA AL-TA’DIL

3

MAJOR

USL 6113

MANAHIJ AL-MUHADDITHIN

3

MAJOR

USL 6273

FIQH SIRAH

3

MAJOR

BAK 6183

AL-LUGHAH AL-ARABIYAH III (BALAGHAH)

3

MAJOR

QUR 6031

HIFZ AL-QURAN II

1

MAJOR

SYI 6053

FIQH IBADAT

3

MAJOR

MPU 3313

TASAWWUR ISLAM

3

MPU

JUMLAH

19

Sem 6

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

JAM KREADIT

TARAF

USL 6123

TAKHRIJ AL-HADITH

3

MAJOR

USL 6143

DIRASAT AL-KUTUB AL-SITTAH

3

MAJOR

USL 6193

AL-TAYYARAT AL-FIKRIYYAH AL-MU’ASIRAH

3

MAJOR

USL 6283

FIQH DAKWAH

3

MAJOR

SYI 6063

FIQH MUAMALAT

3

MAJOR

FPI 6013

KAEDAH PENYELIDIKAN

3

MAJOR

JUMLAH

18

Sem 7

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

JAM KREADIT

TARAF

WKU 6033

KELAKUAN ORGANISASI

3

WAJIB KUISAS

USL 6133

AL-HADITH WA AL-ISTISYRAQ

3

MAJOR

USL 6203

AL-KHATABAH

3

MAJOR

USL 6293

AL-TASAWUF WA AL-AKHLAK

3

MAJOR

QUR 6041

HIFZ AL-QURAN III

1

MAJOR

FPI 6026

LATIHAN AKADEMIK

6

MAJOR

JUMLAH

19

{tab/}