Cetak

Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam

Nama Program : Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam 
Kod Kursus : (MQA/PA 3738)(N/221/6/0104)
Tahap : Ijazah
Jenis Kursus / Program : Dalaman 
Tarikh Kelulusan : 31 Mac 2014
Tempoh : 3 1/2 Tahun 
Kaedah Pengendalian : Kuliah, Tutorial dan Amali
Syarat Kemasukan :

 i. Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) (pangkat Maqbul); atau

ii. Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam salah satu mata pelajaran Pengajian Islam atau Bahasa Arab dan salah satu mata pelajaran lain; atau

iii. Diploma Pengajian Islam atau bidang berkaitan (Tahap 4 KKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

iv. Lulus Matrikulasi/ Foundation/ Asasi dari mana-mana IPTA/ IPTS/ Institusi yang dibenarkan menawarkan program foundation dalam bidang berkaitan dengan mendapat PNGK 2.00; atau

v. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Badan yang menganugerahkan : Universiti Sultan Azlan Shah
     

 

Struktur Program

Sem 1

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

JAM KREDIT

TARAF

MPU 3123/

MPU 3143

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA(TEMPATAN)/

BAHASA MELAYU KOMUNIKASI 2 (ANTARABANGSA)

3

MPU

USN 6013

AQIDAH ISLAMIYYAH

3

MAJOR

SYI 6013

SEJARAH PENSYARIATAN HUKUM

3

MAJOR

SYI 6053

FIQH IBADAT

3

MAJOR

QUR 6012

AL-QURAN DAN TAJWID

2

WAJIB FAKULTI

WKU 6022

PENULISAN AKADEMIK

2

WAJIB KUISAS

MPU 3401/

MPU 3411

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA/

KEMBARA REKREASI (KAYAK)

1

WAJIB KUISAS

JUMLAH

17

Sem 2

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

JAM KREDIT

TARAF

MPU 3113/

MPU 3173

HUBUNGAN ETNIK(TEMPATAN)/

PENGAJIAN MALAYSIA 3 (ANTARABANGSA)

3

MPU

SYI 6023

HUKUM SYARAK DAN SUMBER-SUMBERNYA

3

MAJOR

SYI 6063

FIQH MUAMALAT

3

MAJOR

USN 6023

ISU-ISU AQIDAH

3

MAJOR

USN 6063

ULUM AL-QURAN

3

MAJOR

WKU 6011

TILAWAH DAN HAFAZAN AL-QURAN

1

WAJIB KUISAS

MPU 3401/

MPU 3411

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA/

KEMBARA REKREASI (KAYAK)

1

WAJIB KUISAS

(PILIH SALAH SATU)

JUMLAH

17

 

 

Sem 3

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

JAM KREDIT

TARAF

WKU 6023

PEMIKIRAN KRITIS DAN KREATIF

3

WAJIB KUISAS

SYI 6033

METODOLOGI ISTINBAT HUKUM

3

MAJOR

SYI 6073

FIQH MUNAKAHAT

3

MAJOR

USN 6033

PENGAJIAN FALSAFAH

3

MAJOR

USN 6113

AKHLAQ DAN TASAWWUF

3

MAJOR

BAK 6163

AL-LUGHAH AL-ARABIYAH I (NAHW)

3

WAJIB FAKULTI

JUMLAH

18

 

Sem 4

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

JAM KREDIT

TARAF

USN 6043

PEMIKIRAN ISLAM DAN IDEOLOGI SEMASA

3

MAJOR

USN 6073

ULUM AL-HADITH

3

MAJOR

SYI 6043

QAWAID FIQHIYYAH

3

MAJOR

SYI 6083

FIQH JINAYAT

3

MAJOR

BAK 6173

AL-LUGHAH AL-ARABIYAH II (SARF)

3

WAJIB FAKULTI

BBA 6622

ENGLISH FOR DAKWAH PURPOSE

 

WAJIB FAKULTI

QUR 6021

HIFZ AL-QURAN I

1

WAJIB FAKULTI

JUMLAH

18

 

Sem 5

 

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

JAM KREDIT

TARAF

MPU 3313

TASAWWUR ISLAM (TEMPATAN DAN ANTARABANGSA)

3

MPU

FPI 6013

KAEDAH PENYELIDIKAN

3

MAJOR

USN 6083

TAKHRIJ AL-HADITH

3

MAJOR

USN 6093

TAFSIR TEMATIK

3

MAJOR

USN 6123

AL-LUGHAH AL-ARABIYAH III (BALAGHAH)

3

WAJIB FAKULTI

QUR 6031

HIFZ AL-QURAN II

1

WAJIB FAKULTI

JUMLAH

19

 

Sem 6

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

JAM KREDIT

TARAF

WKU 6033

KELAKUAN ORGANISASI

3

WAJIB KUISAS

SYI 6093

SISTEM POLITIK ISLAM

3

MAJOR

SYI 6103

ISU-ISU FIQH KONTEMPORARI

3

MAJOR

USN 6053

PERBANDINGAN AGAMA

3

MAJOR

USN 6103

HADIS TEMATIK

3

MAJOR

USN 6133

FIQH DAKWAH

3

WAJIB FAKULTI

QUR 6041

HIFZ AL-QURAN III

1

WAJIB FAKULTI

JUMLAH

19

 

Sem 7

 

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

JAM KREDIT

TARAF

FPI 6026

LATIHAH AKADEMIK

6

MAJOR

BKN 6103

PRINSIP EKONOMI ISLAM

9

ELEKTIF

[PELAJAR PERLU MEMILIH TIGA(3) KURSUS ELEKTIF YANG DITAWARKAN)

DKF 6023

MEDIA BARU

KSL 6023

PENGANTAR PSIKOLOGI

KMS 6013

KEMAHIRAN KOMUNIKASI DAN PENGUCAPAN AWAM

PPK 6013

ASAS KEUSAHAWANAN

PPU 6013

PENGAJIAN KITAB TURATH JAWI

PMU 6043

PENGURUSAN HARTA PUSAKA,WASIAT,WAQAF DAN HIBAH

JUMLAH

15

{tab/}